به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۵

جلسه بزرگداشت دو دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایران (اتحادیه ملی)، فرامرز بیانی و پرویز نعمان

فرامرز بیانی                                                      پرویز نعمان 

در فاصله ای نزدیک دو تن از دوستان دیرینه و عزیزمان را از دست دادیم.

فرامرز بیانی در ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ در تهران و پرویز نعمان در ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ در شهر آکسفورد، جهان ما را ترک کردند.


پرویز نعمان در کنگره چهارم (دی ماه ۱۳۴۳/ژانویه ۱۹۶۵) به سمت دبیر فرهنگی کنفدراسیون انتخاب شد
 و فرامرز بیانی در کنگره هشتم (اردیبهشت ۱۳۴۷/آوریل ۱۳۶۸) به سمت دبیر تشکیلات کنفدراسیون و در کنگره دهم (دی ماه ۱۳۴۸/ژانویه ۱۹۷۰) به عنوان یکی از اعضای هیئت دبیران موقت انتخاب شد.

هر دو یار عزیز ما، از مبارزان قدیمی راه آزادی و استقلال ایران و بهروزی مردم بودند.
هر دو، در تمام سال های اقامت خود در خارج کشور، از فعالان خستگی ناپذیر کنفدراسیون بودند.
هر دو، در تمام دوران فعالیت خود، اهل مدارا بودند و به اصل کثرت گرایی کنفدراسیون احترام می گذاشتند و به آن پایبند بودند.
هر دو، تا پایان عمر شرافتمندانه خود به آرمان های انسانی و میهن دوستانه خود وفادار ماندند.

ما روز یکشنبه ۱۵ ماه مه در شهر فرانکفورت، در محل برگذاری کنگره های کنفدراسیون، گردهم می آییم تا با بزرگداشت این دو دوست نازنین یادشان را گرامی داریم.

جمعی از فعالان پیشین کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایران (اتحادیه ملی)

ساعت شروع جلسه بزرگداشت: ۴ بعد از ظهر
محل برگذاری جلسه بزرگداشت:
Haus der Jugend Frankfurt
Deutschherrnufer 12
60594 Frankfurt - M