به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۵

پرویز نُعمان، دبیر سابق کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی)، در انگلستان به درود حیات گفت.

پرویز نُعمان
در سوگ پرویز نُعمان

امروز با اندوه فراوان آگاه شدیم که رفیق و همرزم ما پرویز نُعمان دبیر سابق کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی بعد از یک بیماری طولانی در انگلستان به درود حیات گفت.
پرویز نُعمان یکی از اعضاء، فعالان و رهبران کنفدراسیون جهانی و عضو سازمان دانشجویان ایرانی در پاریس(فرانسه)، فلورانس، رم(ایتالیا) و آخن(آلمان فدرال) بود. وی در سال ۱۳۴۴(۱۹۶۵) وظیفه دبیری کنفدراسیون جهانی در بخش فرهنگی را در چهارمین کنگره کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در شهر کلن(آلمان غربی) پذیرفت و در جهت پیشرفت و تقویت مبارزات کنفدراسیون جهانی فعالیت نمود.

وی به علت مبارزات دموکراتیک، ضد استبدادی و ضد امپریالیستی خویش در سال ۱۹۶۶ از فرانسه اخراج شد. رفیق پرویز نعمان در زمینه هنری نیز فعال بود و در رشته امور فیلمبرداری و سینمائی تحصیل کرده بود.
پرویز نُعمان یکی از مبارزان قدیمی راه دموکراسی، آزادی و استقلال ایران بود. بدون تردید، درگذشت وی ضایعه‌ی برای جنبش ضد امپریالیستی، دموکراتیک و ضد استبدادی مردم ایران است. 
ما دبیران پیشین کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه‌ی ملی) با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌ی او، اعضای جنبش بزرگ کنفدراسیون جهانی، و همه‌ی مبارزان راه استقرار آزادی و دموکراسی و تحقق حقوق بشر در ایران، یاد این رفیق مبارزه را زنده می داریم.
جمعه  ۱۵  آپریل ۲۰۱۶ /27 فروردین  ۱۳۹۵ 
دبیران پیشین کنفدراسیون:
فریدون اعلم
جمشید انور
منصور بیات زاده
محسن رضوانی
ناصر شیرازی
داود غلام آزاد
کاظم کردوانی
جابر کلیبی
فریدون منتقمی
سعید میرهادی 
بهمن نیرومند

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

«احترام آزادی» درگذشت پرویز نُعمان، دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) را  به دوستان، یاران و خانواده محترم نُعمان، تسلیت می گوید.