به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۵

از سوی «جنبش عدالتخواه دانشجویی»:

تندیس «ماله طلایی» به عباس عراقچی اهدا شد 
«جنبش عدالتخواه دانشجویی» در اقدامی نمادین به عباس عراقچی به خاطر «ماله‌کشی بر خیانت‌ها و نقض عهدهای مکرر آمریکا» تندیس «ماله طلایی» اهداء کرد.


این جنبش به همراه تندیس٬ نامه‌ای خطاب به آقای عراقچی نوشته که در آن از «اصرار وی بر توجیه، بزک و ماله‌کشی بر خیانت‌ها و نقض عهدهای مکرر آمریکا در حق ملت ایران» اظهار تعجب شده است.
در این نامه آمده که «جنبش عدالتخواه دانشجویی» به رسم یادبود، این «ماله طلایی» را عراقچی تقدیم کرده تا «تلنگری باشد برای شما تا اندکی هم که شده به رفتار، مواضع و سخنان خود بیشتر بیندیشید.»
عباس عراقچی یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ بود که در دو سال گذشته بارها از سوی محافظه‌کاران تندرو مورد حمله قرار گرفته است.
دیگربان