به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۵

وقتی خبرگزاری های داخلی لباس ستارگان را سانسور می کنند! / عکس