به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۵

تبلیغ فروش شیر شتر / عکس، یاسین نمکچیان

تبلیغ شیر شتر روی تندیس پرویز مشکاتیان 
که به‌تازگی بر مزارش در نیشابور گذاشته شده.