به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۵

روزنامه "قانون" توقیف شد + کاریکاتوری که باعث توقیف روزنامه شد

در این کاریکاتور، منتقدان دولت در داخل کاسه توالت فرنگی قرار داشته و در حال گفت‌وگو با هم هستند و یکی از منتقدان می‌گوید، "خب دوستان . . . اگه با توطئه جدید علیه دولت موافقین، اعلام کنین تا سیفون رو بکشم!"
در زیر کاریکاتور نیز به‌نقل از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت آمده است: «اتاق فکر تشکیل داده‌اند و هر هفته توطئه می‌کنند.»