به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۵

دشمن‌شناسی، ویژگی مهم خامنه‌ای است / عکس

علی خامنه‌ای در یک سخنرانی گفته «بعضی‌ها اعتراض می‌کنند که آقا، شما چرا دائماً می‌گوئید دشمن دشمن؛ خب [اگر] نگوییم، یادمان می‌رود که دشمن داریم و آن‌وقت دشمن در غفلت ما می‌آید هر کار دلش خواست می‌کند.» دیگربان