به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۹۵

اطلاعیه پزشکان وکادر پزشکی ایرانی مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران

رسیدگی فوری پزشکی‌ و درمانی 
به زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند
بار دیگر مردم ایران شاهد موجی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی وعقیدتی در زندان های ایران می باشند
در شرایطی که اقای ظریف وزیر امور خارجه دولت اعتدال وامید در مقابل تریبون های بین المللی اعلام می کند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد, هم اکنون تعدادی از زندانیان سیاسی وعقیدتی در اعتراض به احکام نا عادلانه, نحوه رسیدگی به پرونده خود وشرایط غیر انسانی حبس های طولانی از جمله زندان انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند. بدون شک اعتصاب غذا اخرین وسیله اعتراض نسبت به شرایط غیر انسانی موجود است.
وسیله ای که جان این زندانیان را به خطر می اندازد ونگرانی عمیق خانواده های انان را به همراه دارد.

بازداشت های غیر قانونی, احکام طولانی حبس برای دگر اندیشان, روزنامه نگاران,هنرمندان, معلمان, وکلا وفعالین کار گری وتحت فشار قرار دادن انان در زندان از جمله دلایل اعتصاب غذای انان می باشد. طبق اخبار واصله از منابع موثق شرایط جسمی زندانیانی که در حال اعتصاب غذا بسر میبرند بسیار نا مناسب ونگران کننده می باشد بطوریکه بعضی از انان  ابتدا در اثر بی توجهی مسئولین زندان بخاطر وضعیت جسمی وپزشکی وخیمی که پیدا کرده اند  اجبارا به بیمارستان ها منتقل گردیده اند.

احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان که بخاطر اعتراض به حکم ونحوه رسیدگی به پرونده خویش در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است , روز دوشنبه   31 تیرماه دچار ایست قلبی گردیدودر بیمارستان بوعلی تهران بستری شده است.

اقای جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه ازاد کار گران ایران که در سال گذشته در یک دادگاه فرمایشی به شش سال حبس محکوم گردید, بیش از پنجاه روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد. متاسفانه این اعتصاب غذا به سلامتی نامبرده  از جمله از کار اقتادن کلیه ها صد مه جدی  وارد ساخته و روانه بیمارستان گردیده است.

محمد صدیق کبود وند زندانی سیاسی دیگر, مؤسس سازمان دفاع حقوق بشر کردستان که پس از اعتصاب غذای 34 روزه به مرخصی کوتاه چهار روزه امده بود, علیرغم شرایط جسمی نگران کننده اش دوباره روانه زندان شده است.

اقای محمد عبدالهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در زندان مرکزی ارومیه  محبوس می باشد به عنوان اعتراض به حکم نا عادلانه خود بیش از بیست روزاست که در اعتصاب غذا بسر می برد. این زندانی  جهت تنبیه به زندان انفرادی منتقل شده است.
رسول رضوی فعال مدنی از جمله زندانی دیگری است که دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمی او بسیار وخیم گزارش داده شده است.

انتقال زندانیانی که در اعتصاب غذا بسر می برند به محل های ویژه پزشکی ویا بهداری زندان برای رسیدگی به وضعیت جسمی انان وپوشش خدمات در مانی وبهداشتی از جمله کنترل فشار خون , ضربان قلب وعملکرد کلیه ها از جمله خدماتی است که در قوانین کشورهائی که در چهارچوب احترام به حقوق بشر عمل می کنند گنجانده شده است.

متاسفانه در آیین نامه سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی نه تنها این شرایط پیش بینی‌ نگردیده است، بلکه تنبیه هم برای زندانی که در اعتصاب غذا به سر میبرد در نظر گرفته شده است. از جمله تنبیه بدنی و یا شکنجه و انتقال به سلول انفرادی. نتیجه این برخورد با زندانی که به دلیل حبس و اعتصاب غذا در شرایط جسمی‌ حاد و وخیمی  به سر میبرد مرگ وی خواهد بود.
 مرگ آقای هدی صابر یکی‌ از فجایعی است، که نتیجه این برخورد‌های غیر انسانی‌ بوده است.

ما پزشکان و کادر پزشکی‌ مدافع حقوق بشر خواستار بهبود جدی امکانات درمانی در زندان‌ها ، اعزام بلاشرط زندانیان بیمار به بیمارستان با هزینه دولتی هستیم.
رسیدگی پزشکی‌ در زندان‌ها به زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند، و اعزام فوری آنها در صورت لزوم به بیمارستان، یعنی‌ رعایت استاندارد‌های جهانی‌ دیگر درخواست فوری ما می‌باشد.

دولت اقای حسن روحانی که با وعده سیاست اعتدال وامید به پشتیبانی  نزدیک به بیست ملیون از شهروندان نائل امد نمی تواند ونباید پیرامون این فجایع ونقض فاحش  حقوق شهر وندان وحقوق بشر بیش از این سکوت اختیار کند.

شنبه پنجم تیرماه ۱۳۹۵ برابر ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶

 مسئول اول، دکتر علی گوشه
سخنگو، پرفسور سیروس میرزایی