به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۹۵

گلچهره مپرس، شجریان

                    گلچهره  مپرس...

آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد 

مرنجان دلت را خدا را 
رها كن غمت را رها كن 

مخور غم ...مخور غم نگارا https://www.youtube.com/watch?v=RKNp-3_F_Z8


شعر: فریدون مشیری
آهنگ: حسین علیزاده
اجرا:  محمدرضا شجریان 


گلچهره مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد 
گلچهره مپرس پروانه ی تو بي تو كجا رها شد 
مپرس ...
مپرس ...

مرنجان دلت را خدا را 
رها كن غمت را رها كن 
مخور غم ...مخور غم نگارا 

گلچهره مپرس...آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد 
مپرس ...
مپرس ...