به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۵

آغاز به کار سایتِ «انجمن آزادی اندیشه»

از روز ۲ تیر ۱۳۹۵ برابر با ٢٢ ژوئن ۲۰۱۶ سایت «انجمن آزادی اندیشه» آغاز به کار کرده است.
همان­گونه که در راهبرد و اساسنامه «انجمن آزادی اندیشه» آمده است، «انجمن» نهادی است مدنی و غیرانتفاعی، متشکل از دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران، که خود را به آزادیِ اندیشه و بیان و به سنجش و انتقادِ روشنگرانه‌ی تفکر و ترویج و دفاع از حیثیتِ علوم انسانی و اجتماعی و پیشرفتِ اعتبار آنها درایران متعهد می داند.
این نهاد مستقل، غیرحزبی و غیرایدئولوژیک برای اهدافِ زیر کوشاست:
·         یاری رسانیدن به علوم انسانی و اجتماعی و بنیادهای آنها و تقویتِ این علوم در ایران،
·         رشدِ روشنگری و گسترشِ آزادیِ اندیشه و نقد و بیان و نشر و گفت‌و‌گویِ آزاد،
·         برقراری و یاری رساندن به گفت‌‌و‌گویِ سامان یافته میانِ روشنفکرانِ ایران،
·         برقراری و یاری رساندن به گفت و گویِ سامان یافته میانِ روشنفکران ایران و دیگر روشنفکرانِ جهان به خصوص روشنفکرانِ کشورهایِ همجوارِ ایران و منطقه ی خاورمیانه و آسیایِ مرکزی.
سایت «انجمن آزادی اندیشه» کلیه‌ی دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران و کنشگران علاقه‌مند به این حوزه‌های فکری را دعوت به همکاری می‌کند و پیشاپیش دست یاری آنان را به گرمی می‌فشارد.
هیئت­ مدیره انجمن آزادی اندیشه : نیره توحیدی، آرش جودکی، رضا علیجانی، کاظم کردوانی، محمدرضا نیکفر، عطا هودشتیان، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری
نشانی سایت «انجمن آزادی اندیشه»:
«آزادی اندیشه» : در دفاع از حیثیت علوم انسانی ـ گفت‌وگو با کاظم کردوانی :