به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۹۵

اطلاعیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

زنده یاد دکتر خسرو شاکری زند
به مناسبت  
یکمین سالگرد درگذشت خسرو شاکری زند
 چهارشنبه، نهم تیرماه ۱۳۹۵ (بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۶) مصادف با اولین سال درگذشت دکتر خسرو شاکری زند است. خسرو شاکری زند از بنیانگذاران سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا، و کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایران(اتحادیه ی ملی)، و نیز یکی از دبیران فعال و دلسوز آن بود. 
او که یکی از هواداران سرسخت و پیگیر راه مصدق بود، در تمام طول زندگانی خود به مصدق و راه او وفادار ماند و با تمام توان خود و به وسائل گوناگون در شناساندن و پیشبرد این راه کوشید.

پس از دوران مبارزات دانشجویی که بیشتر به مبارزه در راه استقرار قانون اساسی و افشاء قانون شکنی های دیکتاتوری پیشین و دفاع از حقوق مبارزان داخل کشور در برابر قانون شکنی های دیکتاتور گذشت نوبت به مبارزه با رژیم توتالیتری رسید که پس از برچیدگی کامل مشروطیت به سرکردگی خمینی بوجود آمد. او در این مبارزه نیز هرگز از پای نایستاد.
اما در این بخش از زندگی خود، او در ضمن تدریس در دانشگاه های آمریکا و اروپا بیشتر وقت و نیروی خود را در راه شناختن و شناساندن تاریخ سیاسی معاصر ایران، از مشروطه به این سو، بویژه نهضت ملی ایران و جنبش چپ کشور صرف کرد. او در عین اعتقاد راسخ به مصدق و راه او به گرایش چپ نهضت ملی تعلق داشت و به همین دلیل شناختن و شناساندن انحرافات بزرگ تاریخی در آنچه را که به نام چپ شناخته شده بود از لوازم سلامت و پیشرفت یک جنبش اصیل چپ جدا نمی دانست.
به همین جهت او در نتیجه ی سالیان دراز کوشش و در سایه ی پژوهشی خستگی ناپذیر که از همان سالیان جوانی آغاز کرده بود توانست در این زمینه انبوهی از اسناد و مدارک مهم را گرد آورده منتشر سازد وآثار متعدد و پرارزشی چون جنبش جنگل از خود به یادگار گذارَد.

وی در همان حال جستجو در تاریخ نهضت ملی و دشمنان آن را نیز در مرکز پژوهش های خود قرار داده بود، کاری که در زمره ی نتایج آن می توان از کتاب دو جلدی غروب شوکت قوام، ترازنامه ای مستند از زندگی این سیاستمدار مکار و هم دوره های او، منتشر شده در ٢٠١٣ در خارج از کشور، نام برد، یا از کتاب بزرگتری در دو جلد درباره ی زندگی سیاسی مصدق که برای نسل های کنونی و آینده ی کشور برجای گذاشته، و بیش از دو سال پس از آمادگی آن برای نشر که قرار بوده در ایران صورت گیرد، هنوز به چاپ نرسیده است. 

در این یکسالگی درگذشت او ما یقین داریم که جایگاه این مبارز آرمانخواه و برجسته ی راه استقلال و آزادی ایران و کوشنده ی راه عدالت اجتماعی در کشور، و ارج کوشش های او در راه گردآوری تاریخ مستند و دقیق حیات سیاسی معاصر کشور از یادها نرفته و نخواهد رفت.

سازمان های جبهه ملی ایران دراروپا نیز به نوبه ی خود یاد این خدمتگزار فرهنگ و تاریخ معاصر کشور را که از بنیانگذاران این سازمان نیز بوده در این سالگرد درگذشت او گرامی می دارد و نسبت به خاطره ی او ادای احترام می کند.

شنبه پنجم تیرماه ۱۳۹۵برابر ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا 
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.