به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۵

یادداشت شماره ۶۸۰ ـ هوشنگ طالع


آقایان : کشور را مفت فروختید ؟!

با تسلیم بدون شرط دولت یازدهم و پذیرش برجام ( برنامه جامع اقدام مشترک برای به بندکشیدن و اسارت ملت و مردم ایران ) آشکار شد که هشدارها ، انتقادها و مخالفت‌های ایران‌دوستان و وطن‌خواهان با این قرارداد اسارت آور ، دقیق و درست بود . 

با قربانی کردن صنایع پرتوان هسته‌ای کشور و سلب امکان « پدآفند بازدارنده » از ملت و مردم ایران، نه تنها  « خط‌های قرمز » خود را که یکی از آن‌ها « لغو همه‌ی تحریم‌های ظالمانه » بود زیر پا گذاردند ؛ بلکه آشکارا در حال زمینه‌چینی برای پذیرش « برجام 2 » و « برجام 3 » هستند .

دیروز جان کری عاقد آمریکایی برجام در نشست سازمان پژوهشی « آسپن » با روشنی تمام و بدون هرگونه « اما و اگر » اعلام کرد : تحریم‌های اولیه به جای خود باقی است و ما به دلیل آزمایش‌های موشکی [ از سوی جمهوری اسلامی ] بر گنج ( حجم ) تحریم‌ها افزودیم و آماده‌ایم آن را افزایش دهیم ... و بازرگانی تنها در برخی حوزه‌ها باز است .

زیان هر روز ماندن این دولت بر سرکار ، برابر با چندین سال  وبا ، طاعون ، سیل ، خشک‌سالی و یورش بیگانگان است .

پنج‌شنبه 10 تیرماه 1395 ـ هوشنگ طالع