به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۰۷، ۱۳۹۵

اعلام همبستگی با زنان ایران / عکس

پلاکاردی از طرف تماشاگران بلژیکی: زنان ایرانی را به ورزشگاه راه دهید