به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۰۷، ۱۳۹۵

به یاد خسرو شاکری زنددر سالگرد او

یک سال پیش، در نهم تیرماه ۱۳۹٤(بیست و نهم ژوئن ۲۰۱٥)، خسرو شاکری زند به دنبال خونریزی شدید مغزی ناشی از خطای پزشکان بیمارستان در مقدار داروهای انعقاد خون درگذشت.

بدین وسیله به اطلاع دوستان و دوستداران خسرو شاکری می رسد که گروهی از نزدیکان و دوستداران او، روز شنبه ٢ ژوییه، ساعت ١٦ (چهار بعد از ظهر) برای گرامیداشت وی بر سر مزار او گرد خواهند آمد و سپس
برای صرف چای در محل زیر :
Café des Banquiers
Rue du Père Lachaise
حضور به هم خواهند رسانید.

نشانی : گورستان پرلاشز(Père Lachaise) پاریس، به مشخصات زیر
Division 49
            2-  48- 17- 46

پاریس، دوشنبه ٢٧ ژوئن ٢٠١٦

از طرف خانواده و دوستان خسرو شاکری زند

علی شاکری زند