به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۹۵

نصب بَنِر عجیب در شیراز!+عکس

نصب بنر در زارچِ یزد برای تشویق مردم به بیرون راندن 
غریبه‌های ایرانی و غیر ایرانی!