به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۵

حسین مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان:

حسین مظاهری
ارتباط نامشروع در شبکه‌های اجتماعی 
دل امام زمان را خون می‌کند
حسین مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت که ارتباط های نامشروع دختر و پسر در شبکه‌های اجتماعی، دل امام زمان را خون می‌کند.
آقای مظاهری افزدوده که «شیعه واقعی با شبکه‌های ماهواره‌ای اُنس پیدا نمی‌کند و ارتباط‌های نامشروع از هر راهی را نمی‌پسندد.»
به گفته وی «همه رفتار و اعمال ما پیش روی ائمه معصومین بخصوص امام زمان قرار دارد و رفتارهای غیراخلاقی موجب ناراحتی ائمه می‌شود.»
این روحانی همچنین گفته «اگر رفتار غیراخلاقی در خلوت و شلوغی با بی توجهی به امام زمان انجام شود، بی‌حیایی فرد را نشان می‌دهد.»
رئیس حوزه علمیه اصفهان اضافه کرده «کسانی که در عمل شیعه بودن خود را نشان نمی‌دهند، امام زمان آنها را قبول دارد اما از دستشان راضی نیست.»
دیگربان