به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۹۵

عکس با روسری در مجله ووگ عربی؛ نخستین جنجال زندگی حرفه ای «جی جی حدید»


مجله «ووگ عربی» در نخستین نسخه خود، تصویر «جی جی حدید» مانکن ۲۱ ساله را با روسری بر روی جلد خود قرار داد. این موضوع، واکنشهای متفاوتی را در پی داشت. منتقدان، به اینکه چرا از دخترهای عرب تبار برای جلد نخستین شماره ووگ عربی استفاده نشده خرده گرفتند و مشوقان، اینکه دختری نیمه فلسطینی برای این منظور برگزیده شده را به فال نیک گرفتند.


جلنا نورا حدید که با نام جی جی شناخته می شود؛ نمونه بارزی از شهرت در عصر دیجیتال است. این مانکن ۲۱ ساله را سه میلیون طرفدارش در اینستاگرام به شهرت رساندند.
این روزها، جی جی حدید با حضور در رژه برندهای مشهور مد نام خود را بیشتر از گذشته مطرح کرده است اما همواره به دور از حاشیه و جنجال بوده است.
جی جی حدید دختر «یولاندا فان دن هریک» مانکن هلندی-آمریکایی و محمد حدید، چهره بانفوذ ملک و املاک متولد فلسطین است. هر چند پدرش مسلمان است، جی جی خود را مسلمان نمی داند اما به فلسطینی بودن خود افتخار می کند.

جی جی حدید در پاسخ به انتقادها گفت « جامعه مد، فرهنگ های مختلف جهان را تجلیل می کند و من به عنوان یک نیمه فلسطینی از اینکه بر روی جلد نخستین مجله ووگ عربی هستم بسیار خوشحالم»
صدای آمریکا