به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۷

پیام تسلیت خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران

 به مناسبت درگذشت مهندس بهرام نمازی 
به خانواده ؛ همسر محترم و فرزندانش تسلیت و دل آرامی می گویم.
اوست پایدار
با دریغ فراوان ، همرزم مهندس بهرام نمازی از رزمندگان دیرپای و عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران دنیای خاکی را وداع گفت و دوستان همرزمش را سوگوار نمود.
مهندس بهرام نمازی فعالیتهای آزادیخواهانه و ضد استبدادی خودرا از دوران دانشجویی در سنگر حزب ملت ایران آغاز نمود و در درازای زمان همچنان بدون تردید و وفادار به آرمان های حزب ملت ایران برای آزادی و استقلال و حفظ تمامیت ارضی و آبادانی ایرانزمین با تمام سختی ها ، محرومیتها و زندانها در کنار هموندان مبارزش و رهبر شهید حزب ملت ایران ، داریوش فروهر همگام و همراه بود.
و اینک پس از ده ها سال مبارزه،تن رنجورش را به خاک ایران سپرد .
به خانواده ؛ همسر محترم و فرزندانش تسلیت و دل آرامی می گویم.
خسرو سیف 
بیست و ششم امرداد یکهزارو سیصد و نود و هفت خورشیدی