به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۷

تصویرعجیب تورم در ونزوئلا:

یک کیف پول برای خرید یک کیلو مرغ