به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۷

حضور گزارشگران روزنامه شرق در میان کارگران معترض نیشکر هفت تپه (فیلم)، ۳ شهریور ۹۷

سخنان کارگران از وضعیت وحشتناک شغلی و زندگی اشان  

حضور گزارشگران روزنامه شرق در میان کارگران