به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۹۷

آیت الله خمینی: مصدق اگر مانده بود سیلی بر اسلام می زد

برگرفته از سایت خرافه