به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۷

تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران

به خانواده ارجمند آقای فرزین مخبر و حزب محترم ملت ایران
داریوش فروهر، فرزین مخبر، احمدآباد، دهه‌ی ۷۰ 


خانواده ارجمند آقای فرزین مخبر و حزب محترم ملت ایران
با تاسف و دریغ فراوان درگذشت آقای فرزین مخبر مبارز دیرپای راه آزادی و پیرو صدیق راه مصدق بزرگ را به خانواده ارجمند مخبر و به اعضای حزب ملت ایران ، یاران شهیدان گرانقدر نهضت ملی ایران، پروانه و داریوش فروهر تسلیت می گوییم . روانش شاد و راهش پر رهرو باد.
دوم شهریور ماه ۱۳۹۷
تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران