به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



یکشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۷

گفتگوی رادیو آزادگان با دکتر حسین موسویان در باره کودتای ۲۸ مرداد

دکتر حسین موسویان، رئیس هیاًت اجرائیه جبهه ملی ایران


گفتگوی رادیو آزادگان با دکتر حسین موسویان 

حسین  موسویان 1 - تهران،سالروز کودتای ننگین وخائنانه 28مرداد

حسین  موسویان  2 -  کودتای 65 سال پیش

حسین  موسویان 3 - اگردولت ملی مصدق سرنگون نشده بود آیا انقلاب 57 و شرایط پرآشوب امروزرا داشتیم.؟