به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۷

بوی گل

مژگان شجریان، خواننده

بوی گل 


بوی گل 


یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت
خانه ات آباد کاین ویرانه بوی گل گرفت
از پریشان گویی ام دیدی پریشان خاطرم
زلف خود را شانه کردی شانه بوی گل گرفت
پرتو رنگ رخت با آن گل افشانی که داشت
در زیارتگاه دل پروانه بوی گل گرفت
لعل گلرنگ تو را تا ساغر ومی بوسه زد
ساقی اندیشه ام پیمانه بوی گل گرفت
عشق بارید و جنون گل کرد و افسون خیمه زد
تا به صحرای جنون افسانه بوی گل گرفت
از شمیم شعر شور انگیز آتش عاشقان
 ساقی وساغر، می ومیخانه بوی گل گرفت
سعید فرج پوری آهنگساز مژگان شجریان خواننده ساینا خالدی: سنتور علی سجادی: بربت هامین هنری: تنبک صدابردار: آرمین کارباف ویدیو: سوران مردوخی