به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۷

تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران ــ تهران

به مناسبت درگذشت مهندس بهرام نمازی 
مهندس بهرام نمازی   داریوش فروهر 


تسلیت به خانواده ارجمند مهندس نمازی
با دریغ و اندوه بی کران درگذشت ناگهانی بزرگ مردی از تبار ملیون ایران ، آقای مهندس بهرام نمازی ، پیرو دیرپای راه مصدق و یار وفادار شهیدان پروانه و داریوش فروهر را به خانواده ارجمند مهندس نمازی و اعضای حزب ملت ایران تسلیت می گوییم . یادش گرامی و نامش جاویدان باد.
  ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۷
تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احترام آزادی فقدان این عنصر میهن‌دوست و وفادار به نهضت ملی را به همسر و فرزندان محترم و همه یاران و بستگان ایشان صمیمانه تسلیت عرض نموده، خود را در غمشان شریک می‌داند.