به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۷

پاسخ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به دبیر کل نهضت آزادی ایران

به نام خداوند جان وخرد
جناب آقای مهندس محمد توسلی
دبیر کل محترم نهضت آزادی ایران
با درود فراوان، از اظهار خوشنودی شما نسبت به برگذاری انتخابات درون سازمانی شورای مرکزی جبهه ملی ایران تشکر وسپاسگزاری می نماییم.
امید که سازمان ها واحزاب ملی و وطن خواه و معتقد به آموزه های مصدق بزرگ بتوانند در اوضاع وشرایط بحرانی کنونی کشور، وظیفه خودرا در راستای حفاظت از کیان ملی به جای آورند.
موفقیت جنابعالی وجمعیت شما را در جهت استقرار حاکمیت ملی، آزادی واستقلال و عدالت در میهن عزیزمان آرزو مندیم.
                                                      رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
                                                                           حسین موسویان
                                                                   ششم آذر ماه ۱۳۹۷- نهران