به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۲۹، ۱۳۹۷

روزی که وزیر امور خارجه ایران اعدام شد

حسین فاطمی از بانیان ملی شدن نفت، به خیانت متهم شد (فیلم) 
دکتر مصدق در سازمان ملل با حضور فاطمي
اینجا کلیک کنید
۶۴ سال از اعدام حسین فاطمی می‌گذرد. وزیر امور خارجه ایران روز ۱۹ آبان‌ماه سال ۱۳۳۳ به جوخه اعدام سپرده شد.