به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۷

(تصاویر) سطل زباله‌ای به وسعت جنگل!

وقتی در فاصله جنگل نکا تا دریای مازندران، زمین‌ها بستر ویلا‌های گرانقیمت می‌شوند، برای دپوی زباله شمالی‌ها دیواری کوتاه‌تر از دیوار جنگل یافت نمی‌شود. 
جنگلی که عربده اره برقی همچون صدای ماشین اصلاح خبر از کچلی بخشی دیگر از آن می‌دهد تا معدن زباله جای آن را بگیرد. 
زباله گرد‌ها و احشامی که به جای چرا در علفزار آشغال خوری می‌کنند و عقاب‌هایی که همچون مگس در فضای آلوده آن جولان می‌دهند ساکنین این زباله زارند. وقت آن است که با تفکیک زباله در مبدا و انتقال مکانیزه آن به مراکز بازیافت جنگل را زیر زباله دفن نکنیم.