به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۹، ۱۳۹۷

حمایت کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (س ژ ت) از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (س ژ ت) در همبستگی با کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه بیانیه‌یی با این عنوان صادر کرد:
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را آزاد کنید!

در بخشهایی از این بیانیه آمده است:

چندین سال است که کارگران مجتمع نیشکرهفت‌تپه برای به‌دست آوردن حقوق اولیه خود از جمله بهبود شرایط کاری و پرداخت دستمزدهای معوقه مبارزه می‌کنند. کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه (س.ژ.ت) در حمایت از این کارگران و همصدا با آنها مصرانه می‌خواهد که مطالبات کارگری آنها تأمین شود و همچنین تمامی کارگران بازداشت شده و زندانیان سیاسی آزاد گردند.

کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (س ژ ت) که میلیونها کارگر فرانسوی را نمایندگی می‌کند و در سیاست گذاریهای فرانسه نقش مؤثری دارد در ادامه بیانیه حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه به سابقه‌ این مجتمع پرداخته و می‌نویسد:

مجتمع نیشکرهفت‌تپه که یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی در استان خوزستان است ، در سال ۱۳۳۸شروع به بهره‌برداری کرد. از سالها پیش کارگران این مجتمع با مشکلات متعددی چون ناامنی حرفه‌یی، عدم پرداخت حقوق، از دست دادن مزایای کاری و اخراج از کار مواجه هستند.

آنها تابه‌حال چندین بار برای تغییر این مناسبات ناعادلانه و باز پس گرفتن حقوق از دست رفته خود اعتصاب کرده‌اند و تجمعات اعتراضی راه انداخته‌اند.

کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (س ژ ت) خواسته‌های کارگران هفت‌تپه را برشمرده ضمن حمایت از این خواسته‌ها می‌افزاید:

در شرایطی که رژیم تلاش می‌کند مطالبات کارگران را نادیده بگیرد و با استفاده از ابزارهای سرکوبگرانه آنها را زیر فشار نگهدارد؛ کارگران تلاش می‌کنند که خواسته‌های خود را به گوش همگان برسانند.

در این راستا، کارگران دو راه‌حل برای خروج از بحران کنونی پیشنهاد می‌کنند:

۱) کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه مدیریت شرکت را به عهده بگیرند و مستقلا آن‌را اداره کنند.

۲) شرکت نیشکر هفت‌تپه دوباره دولتی شود و مدیریت آن به شوراهای کارگری واگذار گردد. 

کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه (س.ژ.ت) مجدداً از خواسته‌های کارگران مجتمع نیشکرهفت‌تپه پشتیبانی می‌کند و بدون هیچگونه قید و شرطی خواهان آزادی تمامی زندانیان است.

این کنفدراسیون تأکید می‌کند این بیانیه در مقطعی صادر شده که هنوز چهار نفر از نمایندگان کارگران در بازداشت بودند.