به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۹۷

آشفتگی و عصبانیت سلطنت طلبان از کاریکاتور رضا پهلوی

توکا نیستانی با به تصویر کشیدن کاریکاتور رضا دیبا، اندیشه وی را برخاسته از روح سلطنت و شاهزادگی ارزیابی کرده و بدین صورت ادعاهایش را زیر سوال برده است. همین مقدار نیز کافی بود تا صفحه ی کاریکاتوریست آماج حمله های سایبری سلطنت طلبان قرار گیرد.

اظهارات رضا پهلوی، آخرین بازمانده خاندان پهلوی، در شبکه ایران اینترنشنال که با منابع مالی سعودی ها تامین می شود، تاکنون بازتاب بسیاری داشته است.

وی که تاکنون با مخاطب قرار دادنش تحت عنوان "شاهزاده" هیچ مخالفتی از خود نشان نداده و در این گفتگو نیز بارها با همین لقب از او یاد شد، مدعی است که به دنبال بازگشت پادشاهی و حکومت فردی نیست. ادعایی که اپوزیسیون نیز با نگاه تردید و شک بدان می نگرد.

میزان توهین ها و فحاشی ها به نیستانی به آن مقدار بود که برادرش، مانا نیستانی در دفاع از او برآمده و با کشیدن کاریکاتوری دیگر از رضا پهلوی، او و طرفدارانش را به سخره بگیرد.
مانا نیستانی در ذیل این کاریکاتور نوشت: 
«سه روز پیش توکا نیستانی... برای اولین بار رضا پهلوی را به مناسب جلسه تلویزیونی اخیرش سوژه کاریکاتور قرار داد. کاریکاتور بسیار ملایمی که می‌شود با پیام آن موافق یا مخالف بود و این مخالفت را هم با صدای بلند ابراز کرد.
 زیر این پست، کاریکاتوریست آماج انگ و اتهام و فحش و فضاحت قرار گرفت، فقط به خاطر این که کارش را به عنوان کارتونیست و کاریکاتوریست انجام داده: ابراز عقیده درباره یک کاراکتر و مساله با زبان کاریکاتور.»

نیستانی در ادامه افزود: «بسیار کسانی که تا دیروز بابت کاریکاتورهایش (از شخصیت های نظام) درود به شرفش می‌فرستادند بابت این کار، مزدور رژیم، سفارشی‌کش ، گمراه، فریبکار، نفهم و بیسواد، کمونیست(!)خواندندش.»

او در بخش دیگری از این یادداشت، طرفداران سلطنت را مورد عتاب قرار داده و نوشت: 
«چه دموکراسی‌خواهی است که فقط نقد و هجو و صحبت و کاریکاتور درباره مخالفانمان را بر‌می‌تابد؟ 
چرا کارتونیستی که نگاه و موضعش درباره سران نظام مشخص است و دستکم صد پست در این باره دارد با اولین کارتون که با علائق و وابستگی‌های گروهی دیگر بازی و نقد می‌کند (حالا درست یا اشتباه) باید با انگ مزدوری و خیانت و … نواخته بشود؟! »