به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۷

بیانیه ی حزب ملت ایران:

یکم آذر سالروز به خون کشیدن مبارزان راه آزادی و استقلال ایران عزیز 
رهبران حزب ملت ایران «داریوش» و «پروانه فروهر» 

هم میهن
در یکم آذر ۱۳۷۷ دو آزاده رهبران حزب ملت ایران «داریوش» و «پروانه فروهر» را در خانه شان به شهادت رساندند. اکنون که بیست سال از به خون کشیده شدن آن دو آزاده که تا واپسین لحظه حیات جان بر سر پیمان خود با ملت (نیل به آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی در میهن مان بود) نهادند، گذشت.
زنان و مردان ایران زمین
در دادگاهی فرمایشی از انگیزه و اهداف آمران و عاملان یک کلام گفته نشد و دو بار برای فریب مردم به دستاویزی متوسل شدند که هرگز پذیرفته نشد چه گفته می شود (یک نفر را برای مدتی کوتاه می توان فریب داد ولی ملتی را برای همیشه هرگز) با دریغ هم چنان انگیزه این جنایات هولناک در پرده ابهام نگاه داشته شده است.
ایرانیان شرافتمند
حزب ملت ایران در درازی این بیست سال پس از شهادت رهبران خود بارها اعلام کرده است این پرونده ملی، دادگاهی ملی و علنی در خور را طلب می کند و تا زمانی که برنامه ریزان اینگونه کشتارها مشخص نشده اند و انگیزه این اعمال ضد انسانی معلوم نشود، پرونده این خون های به ناروا ریخته شده هم چنان باز است.
حزب ملت ایران، با فرا رسیدن بیستمین سالگرد شهادت رهبران خود و دیگر شهیدان راه آزادی و باور راسخ به اصول ارزشمند ملت گرایی ایرانی و با لهام از رهنمودهای رهبر نهضت ملی ایران دکتر «محمد مصدق» مبنی بر مبارزه به دور از خشونت باید برای برون رفت از وضع کنونی کوشش های سازنده خود را در راستای همبستگی ملی و یک پارچگی میهن به کار برد.
درود به شهیدان راه آزادی
آزادی زندانیان سیاسی خواست ملت ایران است
حزب ملت ایران
یکم آذر ۱۳۹۷