به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۹، ۱۳۹۷

پیام تسلیت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق

به مناسبت درگذشت انورخامه ای
  نویسنده، روزنامه نگارو پژوهشگر برجسته ایران 

 سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق، درگذشت آقای دکتر انور خامه ای را به خانم ملیحه خامه ای فرزند آن زنده یاد و تمام دوستان و آشنایان و همچنین همه ایرانیان آزادیخواه، استقلال طلب و عدالت خواه مخالف با استبداد و استعمار، تسلیت می گوید. 
یادش گرامی و خاطره اش جاودان باد! 
از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ
 سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
دکتر منصور بیات زاده
 ٧ آذرماه ١٣٩٧ ـ  ۲۸ نوامبر ٢٠١٨