به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۷

انتقال مادر اسماعیل بخشی به بیمارستان در پی حمله ماموران دادستانی شوش

اسماعیل بخشی
کانال مستقل هفت تپه در تلگرام خود از حمله ماموران دادستانی شوش به خانواده اسماعیل بخشی و بازداشت مادر این فعال کارگری خبر داد.

براساس گزارش این کانال در ادامه پیگیری وضعیت اسماعیل بخشی، امروز خانواده وی به دادستانی شوش مراجعه کردند و در ادامه ماموران دادستانی شوش به خانواده اسماعیل بخشی حمله کردند و در اثر این حمله مادر اسماعیل بخشی بازداشت شد و از حال رفت و به دلیل وخاومت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شد.

بیش از یک ماه است که اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی در بازداشت هستند.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آبانماه در اعتراضات کارگری هفت تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که توسط وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی شکنجه شده اند.

آقای بخشی در جریان چندین هفته اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه که پاییز امسال در اهواز جریان داشت، از رهبران کارگران معترض بود.