به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۷

فرمانده گارد حفاظت و نجات دهندۀ جان دکتر مصدق درگذشت

 محافظان دکتر مصدق در زمان نخست وزیری او 
سروان مهران فشارکی           سروان ایرج داورپناه 
خبر درگذشت «موسی مهران فشارکی» فرمانده گارد نخست وزیری در دوران دکتر محمد مصدق و از وفادارترین نظامیان به نخست وزیر ملی ایران در خارج از کشور تأیید شد.

به گزارش عصر ایران پیکر دکتر مهران فشارکی که در دوره دکتر مصدق به «سروان مهران فشارکی» شهرت داشت (و در خارج از کشور درگذشته- 22 یا 23 بهمن 1397) به ایران منتقل شده و روز پنج شنبه نهم اسفند ماه 1397 در بهشت زهرا تشییع و به خاک سپرده می شود.

آیین یادبود او نیز روز جمعه 10 اسفند از ساعت 10 صبح در مسجد جامع شهرک غرب برپا خواهد شد.

فرمانده گارد حفاظت دکتر مصدق در دوره نخست وزیری درگذشت

موسی مهران فشارکی، همان افسری است که با مشاهدۀ نظامیان در شامگاه 25 مرداد 1332 بوی کودتا را استشمام کرد و به نخست وزیر گزارش داد و متعاقبا دستور قاطع دکتر مصدق برای بازداشت سرهنگ نعمت الله نصیری را اجرا کرد. 

نصیری در مقام رییس شهربانی با دو جیپ و یک کامیون سرباز حکم برکناری دکتر مصدق از نخست وزیری را آورده بود و جدای بحث های حقوقی دربارۀ اختیارداشتن یا نداشتن شاه برای عزل نخست وزیر، لشکرکشی به منزلۀ کودتا تلقی شد و با بازداشت نصیری کودتای 25 مرداد را خنثی کردند.

هنگامی که سروان داورپناه دست بند را به دست نصیری زد نیز سروان مهران فشارکی در صحنه حضور داشته است.

از این رو گزاف نیست اگر گفته شود کودتای 25 مرداد با هوشیاری مهران فشارکی شکست خورد هر چند سه روز بعد کودتای دیگر و این بار با حمایت آمریکا رخ داد و دولت مصدق را برانداخت و در پی آن «سروان مهران فشارکی» که آن زمان 29 سال داشت پس از دفاعی جانانه خود دستگیر شد.

انتخاب روز 9 اسفند برای خاک سپاری مرحوم فشارکی نیز یادآور نکته ای تاریخی  است. چرا که 9 اسفند 1331 و به بهانۀ مخالفت با سفر شاه به خارج از کشور قصد داشتند دکتر مصدق را به قتل برسانند و پس از این واقعه بود که حفظ جان مصدق اهمیت بیشتری یافت و مناسب ترین فرد برای حفاظت از نخست وزیری مهران فشارکی بود .

بدین ترتیب و 66 سال پس از 9 اسفند 1331 که افرادی در مقابل دربار تجمع کرده بودند تا شاه را از سفربه خارج از کشور منصرف کنند (بیم داشتند در غیاب شاه، مصدق دست و پای درباری ها را جمع کند) و کسانی هم قصد جان مصدق را داشتند و نگاه ها به سوی فشارکی معطوف شد تا چنین توطئه ای تکرار نشود، پیکر او در 9 اسفند 1397 به خاک ایران سپرده می شود.
از نکات جالب توجه در زندگی او این است که پس از 28 مرداد 1332 حکم سنگینی علیه او صادر شد و بعد با وساطت پدر همسرش که از پزشکان نزدیک به شاه بود تخفیف گرفتند و در زندان بود که رسالۀ فوق لیسانس خود را تمام کرد و بعد از آزادی در پی عفو توانست دکتری خود را در رشته حقوق بگیرد اما جالب است که عنوان «سروان مهران فشارکی» را که یادآور دوران دکتر مصدق بود دوست‌تر می داشت.

عصرایران 

هیاًت تحریریه «احترام آزادی» درگذشت «موسی مهران فشارکی» فرمانده گارد نخست وزیری در دوران دکتر محمد مصدق  را به خانوا ه ارجمند آن شادروان تسلیت می گوید.