به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۷

این بار زیتون طلایی به محمدجواد ظریف تعلق می گیرد که گفت :

«در جلسه رأی اعتماد، درحالی که مخالفان به نقل از رسانه های غربی ظریف را «شاخه زیتون ایران برای دنیا» می دانستند، او مدعی شد که پس از تصویب اولین قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران به گونه ای در سازمان ملل سخنرانی کرده که سفیر انگلیس در سازمان ملل «در جلسه فردای سفارتش به همکارانش گفت که این سخنرانی را باید در کلاس های دیپلماسی برای دیپلمات های انگلیسی تدریس کنیم تا بفهمند که چطور باید از منافع ملی اشان دفاع کنند» (رادیو فردا)
---
دوستان مي توانند هر كسي را كه گفته هاي گهربارش را لايق دريافت جايزهء زيتون طلايي مي دانند، مستقيماً براي دريافت اين جايزه ی ارزنده نامزد كنند.

هيات داوران زيتون طلايي با دقت به پيشنهادهاي آنان رسيدگي خواهد نمود.

هپلی / ایران لیبرال