به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۹۷

مشروطه دوم، مهیستان بختیاری

مهیستان بختیاری 
مشروطه دوم
بعنوان یک شهروند ایرانی تمام تلاشم را میکنم تا با ارائه اسناد و مدارک تاریخی این مفهوم جعلی هزاران ساله یعنی وراثت برای همیشه از ادبیات سیاسی ما رخت بر بندد.بی شک توافق بر سر این موضوع یعنی جعلی بودن وراثت ،سر آغاز شکل گیری جمهور و اراده حقیقی مردم پس از 2500 سال خواهد بود.

برخی می گویند الان وقت این حرفها نیست و این مسائل برای فردای ایران و روز رفراندوم است، اما این عده از این موضوع غفلت می کنند که تمام بالندگی #جنبش_مشروطه اتفاقا تلاش نا تمام برای همین موضوع یعنی مشروط کردن قدرت بی حد و حصر #شاه بود

در پاسخ به این عده هموطنان که این موضوع مهم را باز می خواهند به آینده وعده بدهند می گویم ، اتفاقا مشروطه در همان آغاز راه میدانست و تعیین کرده بود که چه میخواهد، یعنی مشخصا کانون انباشت قدرت را به چالش کشیدند.نگفتند فعلا برویم به تقابل شاه بعد فکر می کنیم چه می خواهیم.آنها روشن و مشخص جایگاه انباشت قدرت را نشانه رفتند.انباشت قدرتی که بخش عمده آن با عنصر جعلی وراثت ایجاد شده بود.

به هر روی مشروطه نا تمام ماند چون اگرچه توانست محل انباشت قدرت را به چالش کشید اما فرصت زدودن وراثت از سیستم سیاسی را نیافت یا بلوغ سیاسی آن زمان چندان محیای این مهم نبود. یا رویدادهای بعدی همچون کودتای سوم اسفند مجالی چندانی برای پرداختن به این موضوع نداد.

امروز اما باید #مشروطه_دوم را با زدودن وراثت از تمامی ارکان قدرت آغاز کنیم.و بر سر این نکته توافق کنیم که هیچ مقام و منصبی حتی سمبلیک در فردای ایران انحصاری و وراثتی نیست. وراثت از هر شکلش محل فساد و تنش در ساختار سیاسی است. به نظر شما آیا یکی از مهمترین موانع شکل گیری همگرایی یا آنچه اتحاد گفته میشود همین باور بخشی از کنشگران سیاسی به سیستم وراثتی نبوده؟

بی شک اگر مشروطه دوم اتفاق بیفتد هم زمینه های همگرایی برای گذار سالم سیاسی فراهم خواهد شد هم سیستم سیاسی آینده ایران تا حد زیادی در برابر انحصار گرایی واکسینه میشود.و گرنه بدون نقشه از پیش طراحی شده می شود هر چند سال یک انقلاب کرد به امید بهتر شدن اوضاع و مدام از چاله به چاه افتاد.

پ.ن: در این مجموعه نوشته ها وقتی سخن از پادشاهی انتخابی یا شاه گزینی به میان می آید لزوما به معنای نظر شخصی من نیست بلکه این چالش را پیش روی هموطن هواداران سلطنت و پادشاهی موروثی پارلمانی قرار می دهیم که اگر بر فرض در آینده سیاسی ایران قرار بر سیستم پادشاهی باشد چرا این سیستم انتخابی و مدل ایرانی آن یعنی همان #شاه_گزینی نباشد. در مورد شیوه های رسیدن به یک نظام ایرانی و دموکراتیک در نوشته های بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

با مهر 
مهیستان
فایل ویدئویی مقاله پادشاهی انتخابی است یا موروثی تهیه شده و از لینک زیر قابل دسترسی است.
لینک یوتیوب: