به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۷

تروریسم و هر نوع حرکت تروریستی را محکوم میکنیم

تروریسم و هر نوع حرکت تروریستی را محکوم میکنیم

در روز ۲۴ بهمن ماه ۹۷ طی یک حادثه تروریستی انتحاری، حدود ۴۰ نفر از نیروهای نظامی مرزبانی کشورمان در استان سیستان وبلوچستان به شهادت رسیدند،
بر ما معلوم نیست که چه افراد یا سازمان ها یا دولت هایی در پشت این واقعه جنایت بار و غیر انسانی قرار داشته اند، اما یک واقعیت روشن است و آن اینکه هر شخص یا نهاد یا دولتی که به این حرکت سبعانه و ددمنشانه اقدام نموده تا چه حد فاحشی با انسانیت و شرف و وجدان انسانی فاصله داشته است، اما درمورد وقوع این رویداد تلخ و نفرت انگیز، دو نوع قصور از سوی کارگزاران حکومتی به چشم میخورد، قصور اول، ضعف اطلاعاتی و حراستی این کارگزاران که نمیتوانند حتی از نیروهای نظامی خود مراقبت و حفاظت لازم را به عمل آورند، گویا این دستگاه های اطلاعاتی رنگارنگ فقط برای سرکوب بانوان، دانشجویان، معلمان و کارگران آموزش دیده اند و کار آیی دیگری ندارند، قصور دوم آنکه حکومت با عدم توجه به اوضاع معیشتی مردم در این استان عقب نگاهداشته شده و سایر مناطق محروم، وعدم مقابله با بیکاری و فقر، بستر لازم برای جذب نیرو توسط دستجات خشونت گرا وتشبثات آنان در ایجاد نا امنی در کشور را فراهم میکند. 

اگر هیئت حاکمه جمهوری اسلامی از غارت شدن منابع مالی کشور توسط مفسدان اقتصادی واقعا جلوگیری می کرد و اگر از به هدر دادن توان مالی کشور در خارج از مرز ها خودداری می نمود و امکانات اقتصادی کشور، صرف ایجاد کار و توسعه در مناطق محروم می شد، زمینه لازم برای شکل گرفتن این گروه های تروریستی فراهم نمی گشت.

جبهه ملی ایران شهادت این مرزبانان ایثارگر که در حرکت تروریستی اخیر به شهادت رسیدند را به ملت ایران و هموطنان عزیز مقیم سیستان وبلوچستان و به ویژه به خانواده هایی که عزیزان خود را در این حادثه دردناک از دست داده اند، تسلیت میگوید، و هر گونه تروریسم و اقدام تروریستی را محکوم می نماید.

 تهران – ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷

 شورای مرکزی جبهه ملی ایران