به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۷

کارگران اعتصابی راه‌آهن سیرجان:

ما گرسنه‌ایم
کارگران راه آهن سیرجان
کارگران راه آهن ایستگاه احمد آباد تزرج کهه در سیرجان پنجشنبه ۲ اسفند در اعتراض به عدم پرداخت حقوق اعتصاب کردند. گروهی از کارگران راه آهن سیرجان که مسیر قطار را مسدود کرده بودند نوشته‌هایی حاوی مطالبات‌شان در دست داشتند: «ما گرسنه ایم»، «سفره ما نان ندارد»، «امنیت شغلی نداریم».

کارگران راه‌آهن که بیشترین آنها به واسطه شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن کار می‌کنند ماه‌هاست در اعتراض به تعویق مزدها و عدم امنیت شغلی به طور متناوب اعتصاب می‌کنند.

کارگران راه‌آهن چند شهر آذربایجان نیز در روزهای اخیر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها اعتصاب کرده بودند که این اعتصاب پنجشنبه ۲۵ و جمعه ۲۶ بهمن ادامه یافت. اعتصاب کارگران راه آهن تبریز و عجبشر که از ۲۳ بهمن آغاز شده تا روز جمعه ۲۶ بهمن ادامه یافت. اعتصاب چند روزه کارگران راه‌آهن مرند و جلفا هم تا پنجشنبه ۲۵ بهمن ادامه داشت. کانال‌های تلگرامی کارگران راه‌آهن همچنین از عدم پرداخت ماه‌ها دستمزد کارگران راه‌آهن لرستان خبر داده‌اند.

رادیو زمانه