به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۷

فرزند اسماعیل بخشی: پدرم را آزاد کنید


برای دومین روز پیاپی، خانواده ها و مردم ⁩ در مقابل دادگستری شوش ⁩ با خواست آزادی ⁩اسماعیل بخشی ⁩ و دیگر دستگیر شدگان تجمع ⁩ برگزار کردند.

‏ اسماعیل بخشی، فعال کارگری روز ۳۰ دی ماه در منزل بازداشت و از روند پرونده قضایی او اطلاعی در دسترس نیست.