به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۱، ۱۴۰۰

شش شاهدی که می‌گویند عاقبت خامنه‌ای همان عاقبت قذافی است!!!


شش شاهدی که می‌گویند عاقبت خامنه‌ای همان عاقبت قذافی است!