به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۲۵، ۱۴۰۰

روسیه در حساس‌ترین لحظات مذاکرات وین، به خامنه‌ای خنجر زد!!!


میخائیل اولیانوف 

 روسیه دبه خامنه‌ای خنجر زد!