به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۰۴، ۱۴۰۰

از برنامه‌های تخیلی صدا و سیما تا هزینه های برند خمینی پلاس بر دوش مردم


از برنامه‌های تخیلی صدا و سیما تا هزینه های برند خمینی پلاس بر دوش مردم