به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۰، ۱۴۰۰

دستور آماده‌ باش بایدن به تیمش برای مقابله با جمهوری اسلامی!


دستور آماده‌ باش بایدن به تیمش برای مقابله با جمهوری اسلامی!