به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۰۴، ۱۴۰۰

افشاگری باورنکردنی مرجع بزرگ تقلید و کولاک معلمان برای لرزاندن پایه‌های حکومت!


 کولاک معلمان برای لرزاندن پایه‌های حکومت!