به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۱۹، ۱۴۰۰

اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره بیانیه تفاهم‌نامه

 

اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران
هموطنان عزیز!‏

همان گونه که قبلا مکررا اعلام گردیده است ، یک بار دیگر ‏به آگاهی می رسانیم که سازمان و تشکیلات اصلی جبهه ملی ‏ایران در داخل کشور است . این سازمان با دستجات و گروه ‏هایی که در بیرون از مرز ها و در کشورهای مختلف تحت نام  ‏جبهه ملی ایران فعالیت می‌کنند، هیچ ارتباط و پیوستگی ‏تشکیلاتی نداشته و ندارد. و براین اساس مواضع آن گروه ها ‏مستقل از جبهه ملی ایران در درون کشور بوده و برای ‏سازمان ما مسئولیت آور و تعهد ساز نیست.‏

در ضمن یاد آوری می‌کنیم که جبهه ملی ایران به صیانت از ‏یک پارچگی ایران زمین و حفظ تمامیت ارضی و تاکید بر بهره ‏گیری از زبان ملی و فاخر فارسی به عنوان زبان رسمی و ‏مشترک همه ایرانیان عمیقا باورمند است . اما در عین حال ‏ما به لزوم رفع هرگونه تبعیض قومی و دینی در این سرزمین ‏و ضرورت صرف کردن منابع و امکانات کشور بین مناطق مختلف ‏بدون تبعیض و تاکید بر تصدی مقامات شهر ها و استان‌ها ‏توسط ساکنان آن نواحی، و احترام به گویش‌ها و آداب و سنن ‏همه اقوام ایرانی اعتقاد کامل داریم.

ما امروز و در شرایط ‏نا هنجار کنونی، مشلات اصلی جامعه ایران را تنها در اثر ‏فقدان آزادی و استقلال و نبود حاکمیت ملی می‌دانیم. ما ‏هرنوع اندیشه و برنامه‌ریزی را که فکر جداسازی مناطق و ‏اقوام و استان های کشور را به ذهن متبادر سازد مردود ‏دانسته و مطابق با منافع و کیان ملی این وطن نمی ‏دانیم.

با این نگرش ما با تفاهم نامه‌ای که یکی از سازمان‏های جبهه ملی ایران در بیرون از کشور با افراد و احزابی ‏دیگر در تاریخ یازدهم آذرماه جاری امضاء و منتشر کرده ‏موافقت نداریم و آن را تایید نمی کنیم.افزون بر آن ‏معتقدیم که مباحث طرح شده در این تفاهم نامه مربوط به ‏قانون اساسی آینده کشور است که باید در مجلس موسسان ‏متشکل از نمایندگان ملت ایران مورد بر رسی و اظهار نظر ‏قرار گیرد و امضای آن توسط افراد و گروه ها وجهی ندارد.‏

تهران – شانزدهم آذر ماه ۱۴۰۰ ‏
شورای مرکزی جبهه ملی ایران

برگرفته از ایران امروز