به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۱۷، ۱۴۰۰

اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

  ما با تفاهم نامه ای که یکی از سازمان های جبهه ملی ایران در بیرون از کشور با افراد و احزابی دیگر در تاریخ یازدهم آذرماه جاری امضاء و منتشر کرده موافقت نداریم و آن را تایید نمی کنیم


این سازمان با دستجات و گروه هایی که در بیرون از مرز ها و در کشورهای مختلف تحت نام  جبهه ملی ایران فعالیت می کنند،هیچ ارتباط و پیوستگی تشکیلاتی نداشته و ندارد. 


اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

هموطنان عزیز !

همان گونه که قبلا مکررا اعلام گردیده است ، یک بار دیگر به آگاهی می رسانیم که سازمان و تشکیلات اصلی جبهه ملی ایران در داخل کشور است . این سازمان با دستجات و گروه هایی که در بیرون از مرز ها و در کشورهای مختلف تحت نام  جبهه ملی ایران فعالیت می کنند،هیچ ارتباط و پیوستگی تشکیلاتی نداشته و ندارد. و براین اساس مواضع آن گروه ها مستقل از جبهه ملی ایران در درون کشور بوده و برای سازمان ما مسئولیت آور و تعهد ساز نیست.

در ضمن یاد آوری می کنیم که جبهه ملی ایران به صیانت از یک پارچگی ایران زمین و حفظ تمامیت ارضی و تاکید بر بهره گیری از زبان ملی و فاخر فارسی به عنوان زبان رسمی و مشترک همه ایرانیان عمیقا باورمند است . اما در عین حال ما به لزوم رفع هرگونه تبعیض قومی و دینی در این سرزمین و ضرورت صرف کردن منابع و امکانات کشور بین مناطق مختلف بدون تبعیض و تاکید بر تصدی مقامات شهر ها و استان ها توسط ساکنان آن نواحی،و احترام به گویش ها و آداب و سنن همه اقوام ایرانی اعتقاد کامل داریم.ما امروز و در شرایط نا هنجار کنونی، مشلات اصلی جامعه ایران را تنها در اثر فقدان آزادی و استقلال و نبود حاکمیت ملی می دانیم.

ما هرنوع اندیشه و برنامه ریزی را که فکر جداسازی مناطق و اقوام و استان های کشور را به ذهن متبادر سازد مردود دانسته و مطابق با منافع و کیان ملی این وطن نمی دانیم.با این نگرش ما با تفاهم نامه ای که یکی از سازمان های جبهه ملی ایران در بیرون از کشور با افراد و احزابی دیگر در تاریخ یازدهم آذرماه جاری امضاء و منتشر کرده موافقت نداریم و آن را تایید نمی کنیم.

افزون بر آن معتقدیم که مباحث طرح شده در این تفاهم نامه مربوط به قانون اساسی آینده کشور است که باید در مجلس موسسان متشکل از نمایندگان ملت ایران مورد بر رسی و اظهار نظر قرار گیرد و امضای آن توسط افراد و گروه ها وجهی ندارد.

تهران شانزدهم آذر ماه  ۱۴۰۰ 

شورای مرکزی جبهه ملی ایران