به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۹، ۱۴۰۰

علی عباسی، رنگ چشات

اجرای گروهی فوق العاده زیبا از هواداران 

 رنگ چشات