به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۰۴، ۱۴۰۰

سالار عقیلی - خداحافظی مکن


تقدیم به استاد محمد رضا شجریان