به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۹، ۱۴۰۰

هیات رهبری اجرایی جبهه ملی ایران

 تبریک سال جدید میلادی


جشن میلاد مسیح و اول ژانویه، آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی را به همه پیروان آئین مسیحیت به ویژه به هموطنان عزیز مسیحی تبریک و تهنیت می گوییم.

امیدواریم در سال جدید معضلات موجود در جامعه بشری، پاندمی کرونا، جنگ ها و کشتارها، ظلم ها و شقاوت های حکومت های دیکتاتوری، بیکاری و فقر و درماندگی انسان ها و بی عدالتی ها از سراسر جهان رخت بربندد وجهانی سرشار از صلح و آرامش و امنیت، آزادی سلامتی و رفاه و سعادت برای ابناء بشر را در پیش روی داشته باشیم.

   تهران  هشتم دیماه ۱۴۰۰ خورشیدی

   هیات رهبری اجرایی جبهه ملی ایران