به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۹

      دروغ  محسن کدیور:

"هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران!"

شعار مردم در تظاهرات ایران:
     
     

 لبخند بزنیم!
چرچيل و راننده تاکسی!
 
چرچيل(نخست وزير اسبق بريتانيا) روزی سوار تاکسی شده بود و به دفتر BBC برای مصاحبه می‌رفت. هنگامی که به آن جا رسيد به راننده گفت آقا لطفاً نيم ساعت صبر کنيد تا من برگردم.
راننده گفت: "نه آقا! من می خواهم سريعاً به خانه بروم تا سخنرانی چرچيل را از راديو گوش دهم" .
چرچيل از علاقه‌ی اين فرد به خودش خوشحال و ذوق‌زده شد و يک اسکناس ده پوندی به او داد.
راننده با ديدن اسکناس گفت: "گور بابای چرچيل! اگر بخواهيد، تا فردا هم اين‌جا منتظر می‌مانم!"


  بهروز سورن
ارباب رجوع و سر کچل ما
امروز که قریب 8 سال از تولد مطبوعاتی مان گذر کرده است انگاره ها بصدا درآمده اند که هوشیار باشید. هشدار که خودی ها در کمین نشسته اند و لانه دشمنان را گزیده اند. نزهت و پاکیزگی پیشه کردیم و مراجعان را ارباب انگاشتیم. نه قبیله ای داشتیم و نه بر تارک غلیانهای اجتماعی و سیاسی نشستیم همچنان که امروز خود را جزئی و تنها جزئی از خشم نهفته در قامت تاریخچه ضد استبدادی می انگاریم. حق را برای حقدار دانستیم و کراهت چهره ظالمان را به افشا نشستیم. کافی نبود اما برای ارباب رجوع که ما در صف خدمت نشینیم و چشم به انسوی تبعید اندازیم و بانگ وای آزادی و برابری رسا کنیم. ادامه مطلب